Ambtshalve onderzoek tegen Radio Herona

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Lokale Radio Herona Torhout (Radio Herona)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 27 mei 2003
Beslissingsnummer:
2003-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek