Ambtshalve onderzoek tegen Radio Energie

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Lokale Radio Energy (radio Energie)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 24 juni 2003
Beslissingsnummer:
2003-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek