Ambtshalve onderzoek tegen Radio Diamant

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Diamant
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 april 2003
Beslissingsnummer:
2003-021
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek