Ambtshalve onderzoek tegen Radio Alpine uit Roeselare

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Alpine - De Regionale Omroepstichting (Radio Alpine)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 11 april 2003
Beslissingsnummer:
2003-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek