Ambtshalve onderzoek tegen Liberty TV.com

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
n.v. Event TV Vlaanderen (LibertyTV.com)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 11 april 2003
Beslissingsnummer:
2003-030
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek