Klacht van Radio Antigoon tegen Radio NOR Contact

Partij 1:
v.z.w. Antigoon
Partij 2:
v.z.w. NOR Contact
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 14 juni 2002
Beslissingsnummer:
2002-049
Type procedure:
Klacht