De Cock tegen VRT

Partij 1:
DE COCK
Partij 2:
VRT
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 16 oktober 2002
Beslissingsnummer:
2002-008
Type procedure:
Klacht