Bezwaarschrift van Radio Centraal Limburg

Partij 1:
V.Z.W. Centraal Limburg
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 14 juni 2002
Beslissingsnummer:
2002-044
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek