Ambtshalve onderzoek tegen TV Limburg

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Tele-Visie Limburg
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 13 december 2002
Beslissingsnummer:
2002-054
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek