Ambtshalve onderzoek tegen Radio VIO

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. VIO Merlijn (Radio VIO)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 januari 2002
Beslissingsnummer:
2002-006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek