Ambtshalve onderzoek tegen Radio Sentinel

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio Sentinel
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 maart 2002
Beslissingsnummer:
2002-025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek