Ambtshalve onderzoek tegen Radio RAW

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Vrije Zender RAW
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 maart 2002
Beslissingsnummer:
2002-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek