Ambtshalve onderzoek tegen Radio Kastel

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Heikant
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 november 2002
Beslissingsnummer:
2002-053
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek