Ambtshalve onderzoek tegen Radio Hofstade

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio Hofstade
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 november 2002
Beslissingsnummer:
2002-043
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek