Ambtshalve onderzoek tegen Radio FM-Brussel

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio FM-Brussel
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 11 januari 2002
Beslissingsnummer:
2002-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek