Ambtshalve onderzoek tegen Radio Centraal Limburg

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Centraal Limburg
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 januari 2002
Beslissingsnummer:
2002-011
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek