Ambtshalve onderzoek tegen Radio Arta

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio Merlijn (Radio Arta)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 12 april 2002
Beslissingsnummer:
2002-029
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek