Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Radio en Televisieomroeporganisatie (VRT)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 januari 2012
Beslissingsnummer:
2011-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek