Bezwaarschrift Radio MTR tegen beslissing VCM 2001/018

Partij 1:
v.z.w. Radio M.T.R.
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 mei 2001
Beslissingsnummer:
2001-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek