Bezwaarschrift Integan tegen beslissing VCM 2001/025

Partij 1:
Integan CV
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 juni 2001
Beslissingsnummer:
2001-042
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek