Bezwaarschrift Home Order Television - Thuis Winkelen tegen beslissing VCM 2001/024

Partij 1:
n.v. Home Order Television - Thuis Winkelen (HOT), thans Home Shopping Europe Belgium
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 8 juni 2001
Beslissingsnummer:
2001-044
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek