Ambtshalve onderzoek tegen Integan

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
Integan
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 mei 2001
Beslissingsnummer:
2001-025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek