Ambtshalve onderzoek tegen Home Order Television - Thuis Winkelen

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
n.v. Home Order Television - Thuis Winkelen (HOT), thans Home Shopping Europe Belgium
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 mei 2001
Beslissingsnummer:
2001-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek