Klacht van VT4 Marketing & Sales tegen VMM

Partij 1:
N.V. VT4 Marketing & Sales
Partij 2:
Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 1 december 2000
Beslissingsnummer:
2000-066
Type procedure:
Klacht