Klacht van P. Vaernewyck tegen WTV-Zuid

Partij 1:
Patrick Vaernewyck
Partij 2:
WTV-Zuid v.z.w.
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 13 oktober 2000
Beslissingsnummer:
2000-053
Type procedure:
Klacht