Klacht Radio Vlaanderen tegen Radio Echo

Partij 1:
v.z.w. 2440
Partij 2:
v.z.w. Radio Echo
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 19 september 2000
Beslissingsnummer:
2000-051
Type procedure:
Klacht