Klacht Radio Meetjesland tegen Radio Internationaal

Partij 1:
v.z.w. Meetjesland
Partij 2:
v.z.w. Radio Internationaal
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 23 juni 2000
Beslissingsnummer:
2000-037
Type procedure:
Klacht