D. Lootens-Stael tegen TV-Brussel

Partij 1:
D. LOOTENS-STAEL
Partij 2:
TV-Brussel
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 13 maart 2000
Beslissingsnummer:
2000-001
Type procedure:
Klacht