C. Van Peteghem tegen VRT

Partij 1:
C. VAN PETEGHEM
Partij 2:
VRT
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 13 maart 2000
Beslissingsnummer:
2000-002
Type procedure:
Klacht