Ambtshalve onderzoek tegen Radio Souvenir

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Activity Borsbeek
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 23 juni 2000
Beslissingsnummer:
2000-038
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek