Ambtshalve onderzoek tegen Radio Boemerang

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio Boemerang
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 19 september 2000
Beslissingsnummer:
2000-044
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek