Ambtshalve onderzoek tegen Radio Alpine

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Alpine – De Regionale Omroepstichting
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 1 december 2000
Beslissingsnummer:
2000-064
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek