Centrum Gelijkheid kansen en Racismebestrijding tegen VTM

Partij 1:
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
Partij 2:
N.V VLAAMSE TELEVISIEMAATSCHAPPIJ
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 1 april 1998
Beslissingsnummer:
1998-001
Type procedure:
Klacht