4. Stimulering van diversiteit - mogelijke remediëring en beleidsaanbevelingen

Indien de beleidsmakers van oordeel zijn dat remediëring van mediaconcentratie en stimuleren van diversiteit aan de orde zijn, zijn er verschillende pistes die onderzocht kunnen worden.

De Zweedse onderzoeker Jens Cavallin bracht de verschillende mogelijkheden onder in 5 categorieën. Deze worden weergegeven in onderstaande tabel, waarbij er telkens voorbeelden (niet-exhaustieve lijst) gegeven worden van maatregelen die momenteel in Vlaanderen reeds van toepassing zijn. Deze voorbeelden worden daarna verder uitgelegd.

Tabel 106: Categorieën remedies volgens Cavallin

Categorie

Toelichting

Toepassing in Vlaanderen

Restricties

bv. eigendomsrestricties

 • Eigendomsrestricties
 • Regulering
 • Toepassing artikelen 189-192/3, van het Mediadecreet
 • DVB-T: wholesale model
 • Signaalintegriteit

Tegengewicht

Inspanningen om het publiek een alternatief aanbod beschikbaar te stellen

 • Must-carryverplichting, must-offerverplichting, evenementenregeling en vrije nieuwsgaring
 • Openbare omroeporganisatie VRT
 • Fonds Pascal Decroos
 • Uitzendingen door derden

Economische

tussenkomst

bv. belastingverlaging, financiële steunmaatregelen[159]

 • MediAcademie
 • Steun aan regionale televisieomroeporganisaties
 • Stimuleringsregeling van de audiovisuele sector

Transparantie

Rapporteringsplicht

 • Mediaconcentratierapport
 • Nazicht van de beheersovereenkomst VRT
 • Erkenningen, zendvergunningen en kennisgevingen
 • Steunpunt Media en Mediawijs.be

Organisatorische maatregelen

bv. oprichting regulator

 • Oprichting VRM
 • Belgische en Europese Mededingingsautoriteit
 • Organisatie Staten-Generaal van de Media

Hieronder wordt bij elke categorie van remedies toelichting gegeven, en
worden uitbreidingsmogelijkheden en beleidsaanbevelingen gegeven.

[159] Bpost krijgt tot 2016 een vergoeding van de federale overheid en de uitgeverijen voor het verspreiden van dagbladen. Deze maatregel dooft in 2016 uit op vraag van de Europese Commissie. Omdat het een federale bevoegdheid is, wordt dit niet verder uitgewerkt in dit hoofdstuk. Meer informatie vindt u terug in het infofragment onder de titel “1.3.3 Distributie: Geschreven pers”.