1.5. Convergentie en crossmedialiteit

Ten gevolge van technologische ontwikkelingen zijn er de laatste jaren verschillende nieuwe kanalen ontstaan waarlangs de nieuwsconsument informatie kan aangeleverd krijgen. Mediagebruikers kijken via tablet naar televisie, zoeken informatie via smartphones op het internet en luisteren via het internet naar de radio.

De mediasector is onderhevig aan drastische veranderingen door de toenemende convergentie van verschillende mediaplatformen en de crossmedialiteit van merken. Spelers verkennen andere delen van de markt om het hoofd te bieden aan de toenemende concurrentie en de lijnen tussen de verschillende traditionele media vervagen.

In de Vlaamse mediasector zijn er steeds meer voorbeelden te vinden van crossmedialiteit en convergentietendensen.

Crossmedialiteit en convergentie worden vaak in een adem genoemd. Er wordt hieronder toch getracht een onderscheid te maken tussen beide. Hierbij geldt als uitgangspunt dat bij crossmedialiteit eenzelfde mediacontent of merk beschikbaar gesteld wordt via verschillende mediavormen. Bij convergentie groeien de platformen naar elkaar toe zodat een mengvorm ontstaat waarbij geen duidelijk onderscheid meer gemaakt kan worden tussen de originele platformen. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande Figuur 10: Schema voorbeelden verschil tussen crossmedialiteit en convergentie.

Figuur 10: Schema voorbeelden verschil tussen crossmedialiteit en convergentie - tekstuele beschrijving figuur 10

Crossmedialiteit

crossmedialiteit 

Convergentie

convergentie

Bron: VRM op basis van M.Porter

Hieronder worden verschillende voorbeelden van crossmedialiteit en convergentie binnen de Vlaamse mediasector besproken.