Tekstuele beschrijving Figuur 4 2020

In deze figuur wordt schematisch weergegeven welke verschillende actoren er voor zorgen dat het publiek in Vlaanderen naar de radio kan luisteren. Er wordt ook aangegeven hoeveel actoren er per stap in de waardeketen opereren. Hieronder wordt eerst het verloop van de waardeketen beschreven, daarna volgt een opsomming per stap in de waardeketen met het aantal spelers bij benadering zodat de toehoorder een indicatie krijgt van hoe geconcentreerd een stap in de waardeketen kan zijn.

De vakken muziek en redactionele bijdrage wijzen met een contentpijl (een pijl die aanduidt dat er content wordt overgebracht) naar het vak van de programmamakers. Van daaruit vertrekt een contentpijl naar de omroeporganisaties. Vanuit daaruit vertrekken en komen er 2 pijlen toe, namelijk van en naar de vakken Regie en Omroepsignaaltransmissie. Enerzijds vertrekt er een contentpijl naar het vak omroepsignaaltransmissie en een aandachtspijl (een pijl die weergeeft dat een speler betaalt met aandacht) komt terug van hetzelfde vak. Via het vak Omroepsignaaltransmissie (met andere woorden de distributie van radio) komt het bij de luisteraar via een contentpijl. Tegelijkertijd vertrekt er terug een pijl naar het vak omroepsignaaltransmissie vanuit het vak van de luisteraar aangezien deze betaalt met zijn aandacht.

Anderzijds vertrekt er een aandachtspijl vanuit het vak omroeporganisaties naar het vak Regie, tegelijkertijd komt er een contentpijl terug van datzelfde vak. Vanuit het vak Regie vertrekt er een aandachtspijl naar het vak Reclamebureau/Mediacentrale en komt er een contentpijl terug. Het vak Regie en Reclamebureau/mediacentrale bevatten nog een opdeling in intern en extern. Als laatste stap is er nog de adverteerder van waaruit er een contentpijl vertrekt naar het Reclamebureau/Mediacentrale en er een aandachtspijl toekomt vanuit hetzelfde vak.

De volgende stappen in de waardeketen bevatten meer dan 50 spelers:

 • Redactionele bijdrage
 • Programmamakers
 • Muziek
 • Omroeporganisaties
 • Luisteraars
 • Adverteerders
 • Interne reclamebureaus/mediacentrales
 • Interne regies

De volgende stappen in de waardeketen bevatten tussen de 1 en 10 spelers:

 • Omroepsignaaltransmissie
 • Externe reclamebureaus/mediacentrales
 • Externe regies