4.4. Beslissing 2018-050: Uitzenden aankondigingsspot Halloween-week: VRM legt CAZ boete op van 2.500 euro

De klacht

De VRM ontving een klacht tegen de uitzending van CAZ op 26 oktober 2018. Het betreft meerbepaald de uitzending van een aankondigingsspot voor de speciale Halloween-week op CAZ. De klager vindt het ongepast dat omstreeks 18u al een aankondigingsspot met fragmenten uit horrorfilms word getoond. De beelden zijn volgens de klager choquerend en ongeschikt voor zijn 8-jarige zoon.

Beoordeling door de VRM

Artikel 42 van het Mediadecreet bevat onder andere een relatief verbod voor uitzendingen die “schade zouden kunnen toebrengen”. Uitzendingen die onder dit relatief verbod vallen mogen toch worden getoond indien ofwel door technische maatregelen (codering) ofwel door de keuze van het tijdstip van uitzending wordt gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren. Deze bepaling geldt niet enkel voor programma’s, maar ook voor aankondigingen van programma’s die door lineaire televisieomroeporganisaties worden uitgezonden.

De VRM meent dat de expliciete beelden van de uitgezonden trailer, met schokkende scènes van gruwel en geweld, niet geschikt zijn voor jonge kinderen, zoals het 8-jarige zoontje van de klager. De beelden zijn angstwekkend en zeer indringend. De geestelijke ontwikkeling van jonge kinderen laat hen niet toe deze beelden in een juiste context te plaatsen en er emotioneel afstand van te nemen. Dergelijke beelden kunnen ernstige angstgevoelen doen ontstaan en aldus schade toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van de minderjarige, inzonderheid van jonge kinderen.

De VRM is dan ook van oordeel dat deze aankondigingsspot onder het relatieve verbod valt. De spot is omstreeks 17u50 ongecodeerd uitgezonden. Dit is een tijdstip waarop een breed publiek kan worden bereikt, inclusief jonge kinderen. Door de aankondigingsspot zo vroeg op de avond uit te zenden was, bij het ontbreken van technische maatregelen, niet gewaarborgd dat kinderen en jongeren deze trailer niet zouden zien.

De VRM besluit aldus dat de klacht gegrond is. De VRM besluit CAZ een geldboete van 2.500 euro op te leggen.