DSA: België duidt vier bevoegde autoriteiten aan

Binnen het kader van de Digital Services Act (DSA) dienden alle Europese lidstaten één of meerdere bevoegde autoriteiten aan te duiden die belast zijn met het toezicht op de DSA en de handhaving ervan.

Omdat met de toepassing van de DSA tal van bevoegdheden betrokken zijn, op federaal vlak en op niveau van de gemeenschappen, werden in België vier bevoegde autoriteiten aangeduid.

Op het niveau van de gemeenschappen werden aangewezen:

  • de Medienrat voor de Duitstalige Gemeenschap
  • de Vlaamse Regulator voor de Media voor de Vlaamse Gemeenschap
  • de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) voor de Franse Gemeenschap

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is voor het federale niveau aangeduid bij wet van 21 april 2024, die in werking zal treden op 25 mei 2024.

Vandaag staan dus alle vier de Belgische bevoegde autoriteiten klaar om aan het werk te gaan.

Het persbericht van de Medienrat, de VRM, de CSA en het BIPT kan je hier nalezen.

De VRM heeft alle informatie over de DSA gebundeld op volgende minisite: VRM - Digitaledienstenverordening DSA.

vrijdag, 24 mei 2024