Licentie digitaal radio-omroepnetwerk (Oproep kandidaatstelling 11A)

De Vlaamse Regering publiceerde in het Belgisch Staatsblad van 6 november 2023 de oproep tot het indienen van kandidaturen voor een derde vergelijkend onderzoek tot de toekenning van een licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk via het frequentiekanaal 11A.

De huidige licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk via het frequentiekanaal 11A, waarvan de capaciteit vandaag volop wordt benut, loopt immers af op 21 juni 2024.

De kandidaturen moeten ingediend worden bij de VRM binnen een termijn van 60 dagen na de publicatie van de oproep, ten laatste op 5 januari 2024. Ook de gehele verdere procedure zal via de VRM verlopen en zal normaliter in de loop van maart 2024 worden afgerond.

De licentie word toegekend voor een termijn van ongeveer 3,5 jaar.

Meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie is beschikbaar bij de bijgevoegde documenten aan dit bericht evenals de nodige technische informatie en de technische bijlagen bij RRC2006.

Voor toelichting bij de procedure en antwoorden op mogelijke vragen kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de VRM ([email protected])

UPDATE: De VRM kreeg meerdere vragen tot toelichting m.b.t. de lopende procedure. De antwoorden op deze vragen en aanvullende informatie kunnen teruggevonden worden in de bijlage 'Addendum - informatie n.a.v. diverse vragen m.b.t. procedure licentie 11A'.

maandag, 6 november 2023