Voorleesfunctie website VRM

Op onze website is sinds kort een voorleestool geïnstalleerd die de webpagina's voorleest. Uit cijfers blijkt namelijk dat een aanzienlijk deel van de Vlaamse bevolking moeite heeft met het lezen en begrijpen van teksten op websites. Het gaat daarbij niet alleen over blinde en slechtziende mensen, maar bijvoorbeeld ook over laaggeletterden, anderstaligen, mensen met dyslexie, oudere mensen, ...

De geïntegreerde voorleeshulp die de tekst zowel voorleest én tegelijkertijd van een meeleescursor / accentuatiefunctie voorziet, ondersteunt deze mensen om zelfstandig en zelfredzaam online teksten tot zich te nemen en informatie in te winnen.

Je ontdekt de voorleestool op elke webpagina van onze website.

dinsdag, 5 april 2022