Jaarverslag 2021 Vlaamse Regulator voor de Media

In het jaarverslag kijkt de VRM terug op het afgelopen jaar, een jaar waarin het coronavirus - hoewel we het met z'n allen anders hadden gehoopt - ons dagdagelijkse leven domineerde.  Een jaar waarin we als samenleving en als individu wendbaar moesten zijn. Waar we ons continu moesten aanpassen aan nieuwe besmettings- en ziekenhuiscijfers, aan nieuwe coronamaatregelen. Ook bij de VRM stond wendbaarheid centraal.

In het jaarverslag blikken we onder andere terug op de dagdagelijkse werking en beslissingen van de VRM. Er is aandacht voor de economische analyse (via onder meer het Mediaconcentratierapport en de marktanalyse) en het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst door de VRT. Ook het toezicht op de sociale mediaplatformen (via het Content Creator Protocol) komt uitvoerig aan bod. Tot slot worden ook enkele nieuwe uitdagingen, bedenkingen en aanbevelingen uitgelicht.

Het jaarverslag 2021 van de VRM kan je op volgende pagina's raadplegen.

dinsdag, 5 april 2022