VRM publiceert Content Creator Protocol

In het voorjaar van 2021 werd de herziening van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten omgezet in het Vlaamse Mediadecreet. Hierdoor zijn er nieuwe regels van kracht voor content creators, vloggers en influencers die gebruik maken van videoplatformdiensten.

De Vlaamse Regulator voor de Media publiceert vandaag het Content Creator Protocol (CCP). De VRM stelt dit CCP ter beschikking van content creators, vloggers en influencers . Op deze manier kunnen zij op een eenvoudige wijze terugvinden hoe zij online video’s conform de regelgeving kunnen plaatsen op sociale mediaplatformen zoals Youtube, Instagram, Tiktok, Twitch en andere.

Het Content Creator Protocol kwam onder meer tot stand na meerdere info- en overlegmomenten met sectororganisaties, social media agencies en individuele content creators, vloggers en influencers.

Net zoals de VRM het toezicht houdt op de naleving van de mediaregels voor radio- en televisieomroeporganisaties, zal de VRM dit nu ook doen voor content creators, vloggers en influencers die onder deze nieuwe regeling vallen.

Alle informatie over het Content Creator Protocol op je op volgende pagina's terugvinden.


Op dinsdag 11 januari 2022 (14u-15u) organiseert de VRM een webinar met extra toelichting bij het CCP. Onze Social Media Watchers luisteren er naar jullie feedback en geven jullie graag advies. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor het webinar.

Inschrijving Webinar VRM - CCP 11 januari 2022 (14u-15u)

dinsdag, 14 december 2021

Afbeeldingen

Afbeelding CCP
Afbeelding CCP