Uitstel tot 30 september 2021 voor betaling vergoeding erkende netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 bepaalt dat de erkende netwerkradio-omroeporganisaties voor het gebruik en behoud van de toegewezen frequenties vanaf het tweede volle kalenderjaar een jaarlijkse vergoeding moeten betalen. Per frequentiepakket bedraagt dit 5.000 euro.

Voor de erkende lokale radio-omroeporganisaties moet  per frequentiepakket een bedrag van 500 euro betaald worden.

De bedragen zijn te betalen aan de Vlaamse Regulator voor de Media.

Gelet op de economische impact die de bestrijding van het coronavirus met zich mee brengt, werd in overleg tussen de minister van Media en de administratie van de VRM beslist om uitstel van betaling toe te kennen aan de betrokken netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties. De betaling van de jaarlijkse vergoeding dient uiterlijk te gebeuren tegen 30 september 2021 op het meegedeelde rekeningnummer van de VRM.

De VRM zal de betroffen radio-omroeporganisaties hiervoor te gepaster tijd een betaaluitnodiging bezorgen.

vrijdag, 2 april 2021