Herziening van de breedband- en omroepmarkt: vragenlijst

Op 29 juni 2018 heeft de CRC (Conferentie van Regulatoren van de elektronische-communicatiesector) een reeks besluiten aangenomen in verband met de breedband- en de omroepmarkt:

  • een besluit betreffende de markten voor breedband en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • drie besluiten betreffende de omroepmarkten voor respectievelijk het Nederlandse, Franse en Duitse taalgebied.

Die marktanalyses zijn nu aan herziening toe. In dit kader is het BIPT alvast gestart met inlichtingen in te zamelen.

Het BIPT vraagt momenteel aan geïnteresseerde partijen om commentaar en observaties te geven via een vragenlijst.

De VRM wijst de geïnteresseerde partijen erop dat zij via onderstaande link kennis kunnen nemen van deze vragenlijst en hun commentaar kunnen bezorgen aan het BIPT. 

https://www.bipt.be/operatoren/publication/herziening-van-de-markten-voor-breedband-en-omroep-vragenlijst-2020

vrijdag, 2 april 2021