Verslag en reacties raadpleging OTF (one-time fees)

Op 8 oktober 2020 publiceerde de VRM een ontwerp van beslissing betreffende de analyse van de enige heffingen (“one-time fees”) en de maandelijkse huurprijs “SLA repair” van de referentieaanbiedingen van Telenet en VOO nv in het Nederlandse taalgebied - wholesaletoegang tot het digitale- en analoge-tv-aanbod.

De raadplegingstermijn liep tot 12 november 2020.

Volgens het Procedurebesluit moet de VRM een verslag van de resultaten van de openbare raadpleging opmaken..

De VRM ontving reacties van de volgende partijen:

  • Orange
  • Proximus
  • Telenet
  • VOO/Brutélé

Het verslag kan u, samen met de niet- vertrouwelijke versies van de reacties, u nalezen onder de gekoppelde documenten.

woensdag, 23 december 2020