Raadpleging over ontwerp v. beslissing betreffende analyse v.d. enige heffingen (one-time fees) & maandelijkse huurprijs "SLA Repair" v.d. referentieaanbiedingen v. Telenet & VOO NV in Nederlandse taalgebied-wholesaletoegang tot digitale&analoge tv-aanbod

Context

Op 29 juni 2018 heeft de Conferentie van Regulatoren van de elektronische Communicatiesector (CRC) een beslissing genomen met betrekking tot de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied.

Overeenkomstig deze beslissing dienen de betreffende kabeloperatoren, Telenet en VOO NV, hun netwerken open te stellen voor alternatieve operatoren door wholesaletoegang tot het digitale en analoge TV-aanbod aan te bieden. Zij zijn ook onderworpen aan een verplichting inzake prijscontrole en kostentoerekening aangaande hun wholesaleprijzen.

Raadpleging

Het ontwerp van beslissing van de VRM dat ter openbare raadpleging voorligt, stelt de tarieven op die gefactureerd worden aan de alternatieve operatoren voor prestaties uitgevoerd door Telenet en VOO NV in het kader van hun referentieaanbiedingen voor toegang tot het televisieaanbod.

 

Reacties op de raadpleging kunnen, uiterlijk tot 12 november 2020, per e-mail worden gestuurd naar [email protected].

donderdag, 8 oktober 2020