Raadpleging betreffende de kostenmodellen voor kabel en FTTH

De CRC (de Conferentie van telecommunicatie- en mediaregulatoren, namelijk het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) nam op 29 juni 2018 (met een corrigendum van 11 juli 2018) een aantal besluiten in verband met de analyse van de breedband- en omroepmarkten.

Daarin worden de operatoren o.a. verplicht om billijke prijzen te hanteren voor hun diensten inzake wholesaletoegang tot omroep en breedband.

In de besluiten wordt gesteld dat deze verplichtingen zullen worden geverifieerd aan de hand van een bottom-up LRIC-kostenmodel (of BULRIC) dat de kosten van een efficiënte operator weerspiegelt, waarbij zoveel mogelijk rekening zal gehouden worden met de methode voor de berekening van de kosten die de Europese Commissie aanbeveelt.

Het BIPT vraagt momenteel aan geïnteresseerde partijen om commentaar en observaties te geven betreffende de methodologie die gehanteerd wordt om een theoretisch kostenmodel uit te werken.

De VRM wijst de geïnteresseerde partijen erop dat zij via onderstaande link kennis kunnen nemen van dit model en hun commentaar kunnen bezorgen aan het BIPT.

https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/markten/controle-van-prijzen-en-kosten/kostenmodellen-voor-kabel-en-ftth/raadpleging-door-de-raad-van-het-bipt-van-13-december-2018-betreffende-de-kostenmodellen-voor-kabel-en-ftth

woensdag, 19 december 2018