Aanvraag zendvergunning lokale radio-omroeporganisatie / netwerkradio-omroeporganisatie

Op vrijdag 15 juni 2018 heeft de Vlaamse Regering twaalf nieuwe lokale radio's erkend (lees meer hierover op de website van het departement CJM). De 12 nieuwe erkende radio's kunnen nu een zendvergunning bij de VRM aanvragen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van het formulier bijgevoegd in dit bericht.


Op 30 maart 2018 nam de Vlaamse Regering akte van de erkenning door Minister Gatz van 7 erkenningen als lokale radio-omroeporganisatie.

Op basis van de ontvangen en ontvankelijk bevonden aanvragen tot erkenning als lokale radio-omroeporganisatie werd vastgestel dat er 7 aanvragen van kandidaten waren waarbij zij de enige aanvrager zijn voor een specifiek lokaal frequentiepakket en waarbij eveneens werd vastgesteld dat deze kandidaten in deze tweede ronde geen andere aanvraag voor een ander (lokaal) frequentiepakket hebben ingediend waarvoor tevens nog andere aanvragers konden kandideren. Bijgevolg kon aan deze kandidaat-lokale radio-omroeporganisaties de erkenning reeds worden toegekend door de minister.

Deze 7 radio-omroeporganisaties dienen nu contact op te nemen met de VRM voor het aanvragen van een zendvergunning. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van het formulier bijgevoegd in dit bericht.


 

Op vrijdag 1 december 2017 heeft de Vlaamse Regering ingestemd met een erkenningsgolf van 68 lokale radio-omroeporganisaties.

De erkende lokale radio-omroeporganisaties dienen nu zo spoedig mogelijk en correct een aanvraag tot zendvergunning bij de VRM in te dienen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van het formulier bijgevoegd in dit bericht.


Op 14 juli 2017 nam de Vlaamse Regering akte van een eerste reeks van 35 erkenningen als lokale radio-omroeporganisatie.

Op basis van de ontvangen en ontvankelijk bevonden aanvragen tot erkenning als lokale radio-omroeporganisatie werd vastgesteld dat er 35 aanvragen van kandidaten waren waarbij zij de enige aanvrager zijn voor een specifiek lokaal frequentiepakket en waarbij eveneens werd vastgesteld dat deze kandidaten geen aanvraag voor een ander (lokaal) frequentiepakket hebben ingediend. Bijgevolg werd aan deze kandidaat-lokale radio-omroeporganisaties de erkenning toegekend door de Vlaams minister van Media, gezien enerzijds het dossier ontvankelijk was en anderzijds een vergelijkende toets met andere kandidaat-omroepen overbodig was (zie voor meer info ook https://cjsm.be/media/themas/mediadecreet/radio-erkenningen). 

Deze 35 radio-omroeporganisaties dienen nu bij de VRM een aanvraag tot zendvergunning in te dienen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van het formulier bijgevoegd in dit bericht.


Op 15 september 2017 nam de Vlaamse Regering akte van 4 erkenningen als netwerkradio-omroeporganisatie. Het betreft erkenningen voor:

  • S-Radio (SBS Media)
  • VBRO (Vrije Brugse Radio Omroep)
  • HIT! (CFM)
  • Stadsradio Vlaanderen (BG-Consulting)

Deze 4 netwerkradio-omroeporganisaties dienen bij de VRM een aanvraag tot zendvergunning in te dienen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van het formulier bijgevoegd in dit bericht.

vrijdag, 15 juni 2018