Besluiten over de radio-omroepen en het frequentieplan van 21/4/2017 - Definitieve goedkeuring

Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering twee besluiten inzake radio-omroep definitief goed. Het betreft:

  • enerzijds het besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep

  • anderzijds het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen.

Na deze goedkeuring zullen de besluiten vertaald worden en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Eenmaal gepubliceerd, zal – na een nieuwe bespreking op de Vlaamse Regering – een oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad verspreid worden en pas daarna zal het mogelijk zijn voor geïnteresseerde partijen om een dossier in te dienen bij het departement Cultuur, Jeugd en Media. De kandidaturen voor nieuwe erkenningen zullen via een elektronisch portaal op het internet kunnen ingediend worden en op het ogenblik van de oproep zal via de website van het departement ook een handleiding en toelichting ter beschikking gesteld worden hoe een dossier elektronisch moet worden ingediend.

Het indienen van deze kandidaatstellingen kan dus tot op heden nog niet. Dit zal pas mogelijk zijn nadat de oproep tot kandidaatstelling verschenen is in het Belgisch Staatsblad. De oproep tot kandidaatstelling zal ook gecommuniceerd worden via diverse websites, sociale- en andere media.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media

woensdag, 26 april 2017