Het Brusselse hof van beroep vernietigt een beslissing van de CRC betreffende de analyse van de breedbandinternetmarkten

Brussel, 6 juli 2016 – Op 29 juni 2016 heeft het hof van beroep te Brussel de beslissing van de Conferentie van Regulatoren voor de elektronische communicatiesector (CRC) tot vernieuwing van de analyse van de breedbandinternetmarkten met als doel aan de alternatieve operatoren toegang te bieden tot het vaste breedbandnetwerk van Proximus, vernietigd.

Op 18 december 2014 had de CRC een vernieuwingsbesluit aangenomen betreffende de analyse van de breedbandinternetmarkten van 2011 met als doel de alternatieve operatoren de mogelijkheid van toegang te geven tot het vaste breedbandnetwerk van Proximus. Dat vernieuwingsbesluit beoogde de motiveringsgebreken in het besluit van 1 juli 2011 te herstellen die het hof van beroep te Brussel had vastgesteld in een vernietigingsarrest van 3 december 2014. Deze CRC-beslissing van 1 juli 2011 had als doel om de alternatieve operatoren in staat te stellen aan hun klanten internettoegang en televisiediensten aan te bieden via het netwerk van Proximus.

Een arrest van het Brusselse hof van beroep van 29 juni 2016 heeft dat vernieuwingsbesluit van 18 december 2014 vernietigd. Het hof meent dat, ook al gaat het om een vernieuwingsbesluit ter correctie van een besluit van 2011 dat voorafgaandelijk werd genotificeerd aan de Belgische Mededingingsautoriteit en aan de Europese Commissie, de CRC een nieuwe kennisgeving had moeten doen aan deze instanties alvorens haar besluit aan te nemen. Het hof van beroep merkt overigens op dat, wanneer een periode van 3 jaar is verstreken sinds een vorige marktanalyse, een voldoende bijgewerkt ontwerpbesluit moet worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Het hof van beroep heeft zich niet uitgesproken ten gronde.

Het Brusselse hof van beroep heeft ook gepreciseerd dat, door deze vernietiging, het voorgaande marktanalysebesluit, dat dateert van 2 september 2009, opnieuw van kracht wordt, wat betekent dat de gereguleerde toegang tot het breedbandnetwerk van Proximus zoals opgelegd in 2009 van toepassing blijft.

Het BIPT werkt momenteel, in overleg met de andere CRC-leden, aan een nieuwe marktanalyse. Die marktanalyse zal zoveel mogelijk rekening houden met het arrest van 29 juni 2016.

woensdag, 6 juli 2016